360 CAMPUS TOUR

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ОРЧИНТОЙ 360 ГРАДУС АЯЛАЛ ХИЙГЭЭРЭЙ. NMIT 360 CAMPUS TOUR